دسته بندی

محصولات

ساندویچی سبوس دار

بسته 3 عددی
(0)
2,850 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

لقمه ای

بسته 5 عددی
(0)
3,250 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

ساندویچی

بسته 3 عددی
(0)
2,850 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

هات داگ کوتاه

بسته 2 عددی
(0)
2,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

نیم باگت

بسته 2 عددی
(0)
2,700 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

لقمه ای سبوس دار

بسته 5 عددی
(0)
3,250 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه

تست سویتال

هر بسته
(0)
6,900 تومان

تست رویال

هر بسته
(0)
6,500 تومان

تست ساده کوچک

هر بسته
(0)
5,500 تومان

تست جو

هر بسته
(0)
5,800 تومان

تست ساده بزرگ

هر بسته
(0)
6,500 تومان

تست سبوس دار

هر بسته
(0)
6,500 تومان

تست مغزدار

هر بسته
(0)
10,000 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه

تست جو

هر بسته
(0)
5,800 تومان

خشک جو

بسته 5 عددی
(0)
11,500 تومان

جو لقمه ای

هر عدد
(0)
690 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه

آردا برگر

بسته 2 عددی
(0)
2,700 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

هات داگ کوتاه

بسته 2 عددی
(0)
2,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

بروتچن مک

هر بسته 5 عددی
(0)
3,950 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه

شیرمال خرمایی

هر برش 380 گرمی
(0)
15,000 تومان

شیرمال گیسو

هر عدد
(0)
5,800 تومان
مشاهده همه

اشترودل پنیر و گردو

هر برش 400گرمی
(0)
17,400 تومان

گاتا

هر عدد
(0)
7,900 تومان

لامینار

هر بسته 250 گرمی
(0)
7,800 تومان

دنیش

هر بسته 250 گرمی
(0)
7,800 تومان

اشترودل پنیری

هر برش 400گرمی
(0)
13,400 تومان
مشاهده همه

ساندویچی سبوس دار

بسته 3 عددی
(0)
2,850 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
(0)
2,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

چند غله

هر عدد
(0)
7,500 تومان

تست سویتال

هر بسته
(0)
6,900 تومان

لقمه ای سبوس دار

بسته 5 عددی
(0)
3,250 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

خشک کنجد

هر برش 110 گرمی
(0)
2,900 تومان

تست سبوس دار

هر بسته
(0)
6,500 تومان

خشک تخمه کنجد

هر برش 120 گرمی
(0)
4,400 تومان
مشاهده همه

دونات

بسته 400 گرمی
(0)
8,000 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
(0)
4,000 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

پیراشکی تبریزی

هر بسته 500 گرمی
(0)
15,750 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه

آخرین

مطالب وبلاگ