دسته بندی

محصولات

لقمه ای

بسته 5 عددی
(0)
4,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

ساندویچی

بسته 3 عددی
(0)
4,350 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

نیم باگت

بسته 2 عددی
(0)
4,300 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

هات داگ کوتاه

بسته 2 عددی
(0)
4,000 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

ساندویچی سبوس دار

بسته 3 عددی
(0)
4,350 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

لقمه ای سبوس دار

بسته 5 عددی
(0)
4,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه
(0)
6,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

تست ساده

هر بسته
(0)
8,700 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

تست رویال

هر بسته
(0)
10,200 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

تست سبوس دار

هر بسته
(0)
9,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

تست سویتال

هر بسته
(0)
11,800 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

تست اردو

هر بسته
(0)
6,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

تست جو

هر بسته
(0)
8,900 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

تست مغزدار

هر بسته
(0)
12,800 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه

خشک جو

بسته 5 عددی
(0)
15,000 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

تست جو

هر بسته
(0)
8,900 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

جو لقمه ای

بسته 5 عددی
(0)
5,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

جو بزرگ

هر عدد
(0)
3,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه

آردا برگر

بسته 2 عددی
(0)
4,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

بروتچن مک

هر بسته 5 عددی
(0)
6,000 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

هات داگ کوتاه

بسته 2 عددی
(0)
4,000 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه
(0)
10,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

شیرمال گیسو

هر عدد
(0)
7,900 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

شیرمال خرمایی

هر برش 380 گرمی
(0)
23,200 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
(0)
6,400 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه
(0)
6,700 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

گاتا

هر عدد
نمره 5.00 از 5
(2)
15,600 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

لامینار

هر بسته 250 گرمی
(0)
17,250 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
(0)
23,000 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

دنیش

هر عدد
(0)
7,200 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
(0)
8,000 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه
(0)
4,000 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

چند غله

هر عدد
(0)
8,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

تست سبوس دار

هر بسته
(0)
9,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

تست سویتال

هر بسته
(0)
11,800 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

خشک کنجد

هر کیلو
(0)
46,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

ساندویچی سبوس دار

بسته 3 عددی
(0)
4,350 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

خشک تخمه کنجد

هر کیلو
(0)
62,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

لقمه ای سبوس دار

بسته 5 عددی
(0)
4,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه

دونات

بسته 16 عددی
(0)
20,000 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
(0)
6,000 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.

پیراشکی تبریزی

هر بسته 500 گرمی
(0)
28,500 تومان
در این ساعت قابل سفارش نمی‌باشد.
مشاهده همه

آخرین

مطالب وبلاگ

اینستاگرام

فروشگاه
Instagram has returned invalid data.